Produkter

Produkter

Produktprogrammet omfatter leverance af maskiner, udstyr, tankanlæg og SRO til samlede produktionsanlæg.

Som del af det samlede planlægnings- og beslutningsgrundlag forud for afgivelse af endelig tilbud udarbejdes et forprojekt som omfatter:

 

  • præsentation af teknik og proces
  • layout for bygninger og indpasning i forhold til biogasanlæg og/eller svampeproduktionsanlæg
  • pre-feasibility studie, kapacitets-og produktionsestimater, input og data til lønsomhedsberegninger