Om teknologien

Teknologien

Metoden omfatter anlæg til optimeret udnyttelse af delvist afgasset biomasse til produktion af vækstmedier til svampeproduktion, fosforgødning og øget bioenergi. I konceptet anvendes delvist afgasset biomasse til produktion af svampesubstrat. Svampenes evne til at nedbryde cellulose, hemi-cellulose og lignende i biomasse anvendes til at sikre øget og effektiv udnyttelse af biomassernes samlede energipotentiale.

 

Anvendelse af AST svampe substrat i pille form vil, i modsætning til konventionelt substrat, være lagerfast, lettere at håndtere og give væsentligt forbedret arbejdsmiljø under produktion samt være billigere at fremstille.

 

Anlægskonceptet består af en række kendte teknologier sammensat på en ny og innovativ måde så der sikres størst mulig genindvinding af energi. En produktionsenhed fra AST kan implementeres som en tilføjelse til et biogasanlæg eller svampeproduktionsanlæg.

 

AST løsningen er baseret på ansøgte patenter, der vedrører metoder til behandling og udnyttelse af organisk materiale og biomasse i et samlet anlægskoncept. Konceptet omfatter anaerob fermentering (gæring uden ilt) fulgt af separation af afgasset biomasse med produktion af fiber fraktion. Efter tørring og konditionering er fiber fraktionen basis råmateriale til produktion af substrat for dyrkning af svampe. Efter svampedyrkning kan det brugte substrat genanvendes som biomasse til produktion af biogas.