AST

Bedre energi- udnyttelse

ved biogas production

 

Udnyttelse af energipotentialet i biogasanlæg er for langt de fleste anlæg i niveauet 50-60% afhængig af hvilke biomasser, der anvendes. Gennem udnyttelse af delvist afgasset biomasse kan AST hæve udnyttelsen af energipotentialet til mere end 80%.

Test og demo anlæg

Foulum Biogas, AU Foulum

 

I samarbejde med Foulum Biogas er der etableret et testanlæg.

Anlægget er etableret for at kunne dokumentere effektivitet og fleksibilitet ved et AST anlæg i en skala, der kan sammenlignes med det der vil være gældende for kommercielle anlæg.

Foulum Biogas ejes af Aarhus Universitet og har verdens største forsøgsreaktor til test af udstyr til biogasbranchen.

 

Ideen bag AST -

udnyttelse af potentiale

fra biogasaffald til "ready to use" svampesubstrat

 

AST har udviklet en metode, der kombinerer affald fra biogasanlæg og behovet for svampesubstrat. Metoden medfører at udnyttelsen af energipotentialet i biogasanlæg kan hæves fra de nuværende ca. 55% til mere end 80% ved at genanvende brugt svampesubstrat . Samtidig kan produktionstiden for svampesubstrat reduceres fra ca. 5 uger til få dage og substraten vil være lagerfast i modsætning til nu, hvor det skal anvendes inden for kort tid.

Vore kunder kan genbruge biosubstrat og omdanne affald til værdi med en grøn løsning.